Λειτουργικά Συστήματα

 •   Microsoft Windows XP   
   

 •   Microsoft Windows 2007
   

 •   Microsoft Windows 2010
   

 •   Linux Redhat/ Ubuntu    

               Λογισμικό

 • SDL Trados Studio Professional 2017
   

 • Adobe Photoshop Cs6 2018              
   

 • Adobe Premiere Pro 2018                 
     

 • Autodesk Autocad 2018                  
   

 • Abbyy Finereader Pro 9                  
   

 • Microsoft Word 2007/ 2010              
   

 • Microsoft Outlook 2007/ 2010              
   

 • Microsoft Excel 2007/ 2010             
   

 • Microsoft Powerpoint 2007/ 2010        
        

 • Microsoft Access 2007/ 2010           
   

 • 256-bit AES κρυπτογράφηση            

Εξαιτίας του ιδιατέρως ευαίσθητου χαρακτήρα ορισμένων εργασιών, κυρίως σχετιζόμενων με θέματα Στρατιωτικού χαρακτήρα ή ζητήματα που αφορούν τα Σώματα Ασφαλείας, κατόπιν αίτησης διατίθεται εξειδικευμένο τεχνολογικό υλικό ασφαλείας, όπως:  
 

 •   Κρυπτογράφηση στρατιωτικού επιπέδου 256-bit AES
   

 •   Ιδιωτικό ηλεκτρονικό δίκτυο VPN
   

 •   Δορυφορικό δίκτυο τηλεπικοινωνίας   

Μέτρα ασφαλείας

Logo 1.png
2. For use with yr website.jpg

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved