Επίσημη πιστοποίηση

 •   Η πιστοποίηση εγγράφων είναι προαιρετικά διαθέσιμη ως υπηρεσία
   

 •   Η πιστοποίηση επιτρέπει την χρήση εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες

 •   Τα νομικά έγγραφα ενδέχεται να χρειάζονται πιστοποίηση
   

 •   Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως απαιτεί πιστοποίημένα έγγραφα
   

 •   Τα πτυχία πανεπιστημίων ενδέχεται να χρειάζονται πιστοποίηση
   

 •   Τα πιστοποιητικά γάμου και γεννήσεως συνήθως χρειάζονται πιστοποίηση

Χρήση πιστοποιημένων εγγράφων

Logo 1.png
2. For use with yr website.jpg

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved