Επίσημη πιστοποίηση

 •   Η πιστοποίηση εγγράφων είναι προαιρετικά διαθέσιμη ως υπηρεσία.
   

 •   Η πιστοποίηση επιτρέπει την χρήση εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες.

 •   Τα νομικά έγγραφα ενδέχεται να χρειάζονται πιστοποίηση.
   

 •   Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως απαιτεί πιστοποίημένα έγγραφα.
   

 •   Τα πτυχία πανεπιστημίων ενδέχεται να χρειάζονται πιστοποίηση.
   

 •   Τα πιστοποιητικά γάμου και γεννήσεως συνήθως χρειάζονται πιστοποίηση.

Χρήση πιστοποιημένων εγγράφων

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved