Γλώσσες μετάφρασης

 •   Ελληνικά πρός Αγγλικά
   

 •   Αγγλικά πρός Ελληνικά

 •   Οικονομικά θέματα
   

 •   Νομικά θέματα      

              Ειδίκευση

                                    Κατάρτιση

  

 •    Νομικά ζητήματα

  • Αστικό δίκαιο, Διεθνές δίκαιο, Αντιδικίες οικονομικής φύσεως

  • Εκτενής εμπειρία με Ευρωπαΐκες και Αμερικάνικες δικογραφίες

  • Το πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνει δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ

  • Εργασιακή εμπειρία και ως συνεργάτης δικηγορικών γραφείων
    

 •    Οικονομικά ζητήματα

  • Νομοθετικό πλαίσιο χρηματαγορών. Τραπεζικό νομοθετικό πλαίσιο

  • Κάτοχος διπλώματος Series 7 και άδειας χρηματιστή απο HCMC

  • Ειδίκευση στο Αμερικανικό καθώς και το Ευρωπαΐκό χρηματοοικονομικό δίκαιο, στις διεθνείς αγορές και στις αντιδικίες οικονομικής φύσεως

  • Εργασιακή εμπειρία και ως οικονομικός σύμβουλος
    

 • Αεροναυτιλία

  • Αεροναυτιλιακά ζητήματα, Στρατιωτικές διαδικασίες και εγχειρίδια

  • Κάτοχος άδειας πιλότου εκδοθείσας από Federal Aviation Adminιstration

  • Ειδικότητες συμπεριλαμβάνουν S.E.L. (αεροσκάφη) και G.R. (ελικόπτερα)

  • Προΰπηρεσία σε Σώματα Ασφαλείας

Logo 1.png
2. For use with yr website.jpg

Copyright © 2019 Translation Service. All rights reserved